Syndrom nového akvária

Vzhledem k často se opakujícím dotazům jsme se rozhodli napsat tento článek. Podobných článků je na internetu mnoho, tedy jen zopakujeme již napsané…

Takzvaný syndrom nového akvária postihuje většinu nově založených nádrží. Je to období, po jehož dobu je v akváriu vysoká úroveň čpavku, dusitanů a dusičnanů. V takovém akváriu neprobíhá tzv. nitrifikační proces. V každém nově založeném akváriu je nutné tento proces nejprve “nastartovat” a až poté kupovat větší počet ryb. Nutno však podotknout, že i v dobře založené a dlouho provozované nádrži může dojít k narušení tohoto procesu (např. vlivem použití léčiv, či neúmyslném zabití bakterií napuštěním chlorované vody – to je mimochodem jeden z důvodů, proč nechat vodu odstát, apod.).

V dnešní době spousta začínajících akvaristů zamíří do zverimexů, kde je za pultem nezkušený prodavač, případně prodavač, kterému jde v první řadě o obchod. A tak si začátečník – akvarista odnese akvárko, v lepším případě živou rostlinku či dvě, a spoustu rybiček. Ty doma vypustí a po několika dnech se diví, že má zakalenou vodu a rybičky postupně umírají. Ti vytrvalejší doplňují stavy a navštěvují opakovaně prodejny, utrácejí peníze za nové a nové rybky, případně kupují různá léčiva v domnění, že jde o nějakou nemoc, ti méně vytrvalí to po několika týdnech vzdají. Bohužel praxe je taková, že se začátečníci v dnešních prodejnách nic nedoví, nikdo jim neporadí – hlavně že je kšeft…
Jak tedy postupovat, pokud ještě nemám doma akvárium? Nebudu se zde rozepisovat o výběru vhodného akvária či ryb, to by vydalo na další článek. Je to celkem snadné. Pořídíme si akvárium, rostlinky, kameny nebo písek a několik málo odolnějších rybiček. Osobně, když zařizuji nějaké nové akvárium, volím například 2 – 3 krunýřovce (ancistrus, nebo také “přísavku”), v závislosti na velikosti akvária. Krunýřovci jsou nenáročné ryby, které se hodí do většiny akvárií. První měsíc si v akváriu ponecháme jen tyto rybky, které budeme normálně krmit a starat se o ně 🙂 Na konci prvního měsíce můžeme do takto zabíhaného akvária, ve kterém by se měl být dostatečně nastartovaný nitrifikační proces, dokoupit vybrané rybičky.
Nyní již k samotnému “syndromu” a co se v akváriu děje. Prvních přibližně 30 dní se v akváriu hromadí rybám jedovaté látky.

1. – 2. den je voda v akváriu stále průzračná a čistá. 3. den se již začíná díky rybím výkalům v akváriu hromadit čpavek.

5. den je v akváriu hladina čpavku na nejvyšší úrovni a bakterie, které se již v akváriu hromadí, začínají čpavek převádět na dusitany. V tomto období začínají umírat první citlivější ryby.

Přibližně 8. -9. den je čpavek převáděn na dusitany (ve vodě by již neměl být detekován) a hladina dusitanů začíná stoupat.

Po 2 týdnech je hladina dusitanů na nejvyšší úrovni. V tuto dobu dochází k větším úhynům a přežívají pouze odolné dospělé ryby.

Zároveň je možné v tomto období vyměnit maximálně třetinu vody v akváriu.

Asi tak po 4 týdnech začíná hladina dusitanů výrazněji klesat a v akváriu by měl plně probíhat nitrifikační proces. V tuto dobu (30. -32. den) vyměníme asi tak 1/3 vody a můžeme se vydat pro nové rybky.

Považuji za nutné zdůraznit, že v této době rozhodně nepereme ani nijak jinak neproplachujeme filtr, který je “domovem” právě pro nitrifikační bakterie. Co se týče filtru, obecně není vhodné jej prát, pokud je potřeba ho vyčistit v důsledku zanesení, vypustíme do kyblíku trochu vody z akvária, ve které filtr trošku vymácháme a poté jej vrátíme do akvária. Také jsme se setkali s vypínáním filtru na noc – nevím zda to bylo z důvodu šetření energií či z jiných pohnutek, ale je to také špatně. Když opomeneme to, že v tuto dobu neprobíhá filtrace vody, tak je nutné zdůraznit, že dochází k odumírání nitrifikačních bakterií. Jako většina živých organismů, i nitrifikační bakterie potřebují přísun kyslíku….
A pokud se již s problémem syndromu nového akvária potýkáte, nezbývá bohužel než jen držet palce a doufat, že to rybky přežijí. Výměna vody většinou moc nepomůže (může zachránit několik jedinců), většinou však pouze start nitrifikačního procesu prodlužuje.

V současné době existují komerční přípravky, které by měly do nově založeného akvária dodat nitrifikační bakterie, osobně však tuto možnost nedoporučuji. Většinou jde o drahé přípravky, o jejichž funkčnosti se dá pochybovat.

Následující postup nemůžeme doporučit vzhledem k rizikům, které sebou nese (pokud nemáte k dispozici vlastní již plně zaběhnuté “zdravé” akvárium, v opačném případě hrozí zavlečení nějakých nemocí), ale z vlastních zkušeností víme, že funguje a je otestován praxí. Vezmeme trochu vody ze zaběhnutého akvária, v ní trochu vyždímáme zaběhnutý filtr ze stejného akvária (opět dbáme na to, abychom filtr nemáchali do úplného vyčištění), a tuto vodu nalijeme do nového akvária. Voda je do druhého dne vyčištěna a nový filtr je “naočkován”. Do takto připraveného akvária bez obav druhý den vypouštíme nové ryby.